Menu
M1 logo M2 logo Duna logo Duna World logo Kossuth logo Petőfi logo Bartók logo

Ellenőrző Testületi határozatok 2009.04.24.

Határozatok 090424

 

2/2009.(IV. 24) sz. MRKA ET ügydöntő határozat

 

A Testület megtárgyalta az MRKA kuratóriuma elnöksége által 2009. március 12-én, április 02-án és április 16-án, valamint az MRKA kuratóriuma által2009. február 26-án, és március 26-án elfogadott alábbi határozatokat, és az azokban foglaltakat tudomásul veszi, míg a KH 2/2009 (02. 26.) számú határozatban foglaltakat külön üdvözli, s azzal egyetért.

  • EH 6/2009 (03. 12.) a Magyar Rádió Közalapítvány 2009. évi gazdálkodási tervéről,

  • EH 7/2009 (04. 02.) az MR zrt. 2009. évi gazdálkodási és pénzügyi terve elveinek meghatározásáról,

  • EH 8/2009 (04. 16.) hitel-keretszerződés megszüntetéséről,

  • EH 9/2009 (04. 16.) a Magyar Rádió zrt. 2009. évi gazdálkodási és pénzügyi terve elveiről és fő összegeiről,

  • KH 1/2009 (02. 26.) a KMSZ érvényesülésének éves vizsgálatáról,

  • KH 2/2009 (02. 26.) az országgyűlési beszámolók időszakáról,

  • KH 3/2009 (03. 26.) a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriuma2009. évi gazdálkodási tervének meghatározásáról.

Az EH 6/2009 (03.12) sz. határozat megszövegezése kapcsán az ET javasolja az elnökség figyelmébe, hogy az egyértelműség érdekében a legfontosabb, a határozat elfogadását támogató, vagy értelmezését meghatározó szóbeli észrevételek a jövőben képezzék a határozat részét.

 

Dr. Bencze Izabella s. k.

ET elnök

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/2009.(IV. 24) sz. MRKA ET ügydöntő határozat

Az ET kifejezi azon véleményét, hogy az EH 8/2009 (04.16) számú határozat tartalmának jogi megalapozottsága számára nem megnyugtató, ezért a döntés egyértelmű jogi megítélhetősége érdekében az ET saját, elkülönített szakértői keretéből a döntés értelmezésére és jogi következményeinek elemzésére szakértői anyag elkészítésére megbízást ad ki.

 
 

Dr. Bencze Izabella sk

ET elnök

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„4/2009.(IV. 24) sz . MRKA ET ügydöntő határozat

 

Az Ellenőrző Testülettételesen megvizsgálta azMRKA kuratóriumába kisorsolt új civil kurátorok mandátumát, és megállapította, hogy néhány adminisztrációs hiányosságtól eltekintve a mandátum-igazolások megfelelnek a törvényes előírásoknak. A Testület egyeztetett a Hivatalvezetővel, és felkérte, hogy tegyen lépéseket az adminisztrációs hiányosságok pótlására.

 

Dr. Bencze Izabella s. k.

ET elnök

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/2009.(IV. 24) sz . MRKA ET ügydöntő határozat

 

A Magyar Rádió Közalapítvány - mint „egyéb szervezet” - egyszerűsített éves beszámolót készít (az üzleti év 2008. január1-től 2008. december 31-ig tartott). A beszámoló részét képezi a mérleg, az eredmény-kimutatás és a kiegészítő melléklet.

 

Az Ellenőrző Testület megállapította, hogy a Magyar Rádió Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját, mérlegét és eredmény-kimutatását az előírtaknak megfelelően készítette el.

 

A Testület értékelése szerint a beszámoló valós képet ad a Közalapítvány 2008. évi működésének gazdasági, pénzügyi hátteréről, a gazdálkodás jogszabályoknak való megfeleléséről, ugyanakkor tükrözi a gazdálkodásra ható külső, objektív feltételek üzleti év közbeni megváltozását is.

 

Az említett változás tükröződik a személyi jellegű ráfordítások összegének emelkedésében. Ezek a költségek a 2007. évi 116.741 E Ft-ról 2008-ban 129.938 E Ft-ra nőttek. A növekmény értelemszerűen maga után húzta a járulékokat, melyek 25.577 E Ft-ról 28.286 E Ft-ra emelkedtek. A személyi ráfordítások növekedését az okozta, hogy az Országgyűlésben módosultak az ellenzéki-kormánypárti pártviszonyok, és ennek nyomán 2008. márciusában 10 főről 14 főre emelkedett a kuratórium elnökségének létszáma.

 

Az értékcsökkenési leírás összege a 2007-es 2.767 E Ft-ról - csaknem megduplázódva - 5.263 E Ft-ra emelkedett, az elnökség saját döntéseinek következményeként. 2008. évben 2 db új személyautó, 13 db laptop, továbbá mobiltelefonok beszerzésére került sor. Ezzel a döntéssorozattal kapcsolatban a Testület szükségesnek véli ismételten felhívni a Közalapítvány figyelmét arra, hogy működése során fokozottan törekedjen a költségtakarékosság valamennyi ésszerű lehetőségének a kihasználására.

 

Megállapítható az is, hogy a saját tőke aránya az előző évhez viszonyítva 3,26 százalékkal csökkent, és ugyancsak zsugorodott a tárgyévben rendelkezésre álló működő tőke értéke. Ezek a folyamatok abból erednek, hogy mind a tárgyév, mind pedig a 2007. év eredménye negatív volt. A jelzett csökkenések nem aggasztó mértékűek, de ismétlődésük a Testület szerint mindenképpen kerülendő.

 

Ugyanakkor a Testület üdvözli a megtakarítást eredményező folyamatokat, elsősorban a költségtérítés összegének csökkenését (a 2007. évi 21.233 E Ft-ról a tárgyévi 20.034 E Ft-ra).

 

A rögzített megjegyzésekkel az Ellenőrző Testület javasolja az MRKA kuratóriuma elnökségének, illetve a kuratóriumnak a 2008-ra vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló elfogadását.”

 

Dr. Bencze Izabella s. k.

ET elnök

 
 
 

Kapcsolódó állomány(ok)
ÁllományÁllomány méret
Download this file (PDF741ugqkwjxhtshogwgqacsx.pdf)Ellenőrző Testületi határozatok48 kB