Menu
M1 logo M2 logo Duna logo Duna World logo Kossuth logo Petőfi logo Bartók logo

Ellenőrző Testületi határozatok 7/2008


7/2008. (IV. 16.) sz. MRKA ET ügydöntő határozat

A Testület megtárgyalta a Magyar Rádió Közalapítvány 2007. évi éves beszámolóját, azaz a mérleg és eredmény-kimutatást, valamint a Kiegészítő mellékletet.

A Közalapítvány, mint „egyéb szervezet”, egyszerűsített éves beszámolót készít. A Testület megállapította, hogy a Magyar Rádió Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját, mérleg és eredménykimutatását a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el.

A Testület véleménye szerint a beszámoló valós képet ad a Közalapítvány 2007. évi működésének gazdasági, pénzügyi hátteréről, a gazdálkodás jogszabályoknak való megfeleléséről, ugyanakkor tükrözi azokat a gazdálkodási jellemzőket, amelyek megalapozzák az Elnökség azon döntését, hogy felülvizsgálja gazdálkodási stratégiáját.

Az éves beszámolóból kitűnik, hogy az összes eszközön belül enyhén csökkent mind a tartósan befektetett eszközök, mind pedig a forgóeszközök aránya (0,39%-kal, illetve 0,05%-kal). Ugyancsak enyhe csökkenést mutat a megelőző évhez viszonyítva a saját töke aránya (0,42%), és a megelőző évhez viszonyítva a tőkeváltozás összege (1.064 E Ft-tal). Ezek a csökkenések ugyan még nem aggasztóak, de a folyamat tendenciájában a Testület véleménye szerint is kiemelt figyelmet igényel.

Fentiekkel kapcsolatban ezért a Testület szükségesnek véli ismételten felhívni a Közalapítvány figyelmét arra, hogy működése során törekedjen a költségtakarékosság valamennyi ésszerű lehetőségének a kihasználására.

A Kiegészítő melléklet szövegében javasolt pontosítások átvezetését követően a Testület - elektronikus úton, egyhangúlag - úgy határozott, hogy javasolja az Elnökségnek, illetve a Kuratóriumnak az egyszerűsített éves beszámoló elfogadását.

2008. 04. 16.

Dr Bencze Izabella sk.

Et elnök

1

Kapcsolódó állomány(ok)
ÁllományÁllomány méret
Download this file (PDF427xtuzdgjxctvovhpefhgd.pdf)Ellenőrző Testületi határozatok 7/200829 kB