Menu
M1 logo M2 logo Duna logo Duna World logo Kossuth logo Petőfi logo Bartók logo

Ellenőrző testületi határozat 2008-01-31


Az MRKA ET 2008. január 31-ei határozatai

1/2008.(I. 31)) sz . MRKA ET ügydöntő határozat

„A Testület megtárgyalta és egyetértett a kuratórium elnökségének

  • Az MR zrt. Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzatának módosításáról szóló, EH 1 /2008 (01. 07.) számú,

  • az MR zrt.-elnök premizálásáról szóló, EH 2 /2008 (01. 07.) számú,

  • a digitális átállásból fakadó intézkedésekről szóló, EH 4 /2008 (01. 21.) számú,

  • az MR zrt. Alapító Okiratának módosításáról szóló, EH 5 /2008 (01. 21.) számú,

  • a Magyar Rádió Közalapítvány 2008. évi gazdálkodási tervéről szóló, EH 6 /2008 (01. 21.) számú, és a

  • a Rádió Akadémia Alapítványról szóló, EH 7 /2008 (01. 21.) számú határozataival.

A Testület megtárgyalta és tudomásul vette

  • az Állami Számvevőszék jelentése alapján a Magyar Rádió Közalapítvány intézkedési tervéről szóló, EH 3 /2008 (01. 21.) számú határozatot.

A Testület az EH 3 /2008 (01. 21.) számú határozatával kapcsolatban - annak tudomásul vétele mellett - megállapítja, hogy az Elnökség nem fogadta el az ET 6/2007. (XI. 22) sz.1/b. pontjában rögzített azon javaslatát, amely szerint oly módon készíttessen az ÁSZ által meghatározott feladatok ellátására munkatervet az MR Zrt vezetőségével, hogy a vezetőség még a jelenlegi összetételű kuratóriumnak be tudjon számolni a rájuk meghatározott feladatok végrehajtásáról. A Testület arra az álláspontra helyezkedett, hogy az intézkedési tervben a feladatok végrehajtására meghatározott - az ET javaslatától eltérő, későbbi időpontok - pontos betartásuk esetén még nem veszélyeztetik az ÁSZ által megfogalmazott ajánlások eredményes végrehajtását. A határozat 5. pontjában foglaltakkal kapcsolatban a Testület szükségesnek tartja kiemelni, hogy a normatív finanszírozással kapcsolatban megfogalmazott észrevételt kifejezetten és kizárólag szakmai szempontból eldönthető kérdésnek tekinti.

2/2008.(I. 31)) sz . MRKA ET ügydöntő határozat

A Testület egyetért azzal, hogy az MRKA kuratóriuma elé Magyar Rádió Közalapítvány 2008. évi gazdálkodási tervéről az alábbi ET vélemény kerüljön:

„A tervezet összességében reálisan és korrekten számol az adott pénzügyi körülményekkel.

Bevételi oldalon - a kötött pénzügyi helyzet miatt - nem látunk lehetőséget a bevételek növelésére. A kiadási (költség-) oldalon a mozgásteret meglehetősen köti a bér- és személyi jellegű kifizetések72 % -os aránya, hiszen az elnökség és az ET tagjainak javadalmazását a Médiatörvény az országgyűlési  képviselők alapilletménye meghatározott százalékában állapítja meg.

A költségtérítés emelésével nem számol a tervezet, miközben a költségek (közlekedés viteldíjak, üzemanyagár stb.) folyamatosan növekedtek. A jelenlegi magyar gazdasági helyzetben ezt a megoldást az ET. kifejezetten üdvözli.

Kiadási oldalon javasoljuk, hogy a Közalapítvány vizsgálja meg, hogy a tervezés során kihasználta-e a körülmények által megkövetelt költségtakarékos gazdálkodás valamennyi lehetőségét. Gondolunk itt például a honlap-fenntartás költségeire (ezen a piacon rendkívül erős verseny uralkodik, elképzelhető olcsóbb, de hasonló minőségű szolgáltató megbízása), valamint a Parlamenti Figyelővel kapcsolatos kiadásra, hiszen az OGY határozatai online figyelemmel kísérhetők.”

Kapcsolódó állomány(ok)
ÁllományÁllomány méret
Download this file (PDF335fkcqnkkfqlkyboqineqo.pdf)Ellenőrző testületi határozat 2008-01-3143 kB