Menu
M1 logo M2 logo Duna logo Duna World logo Kossuth logo Petőfi logo Bartók logo

Ellenőrző Testületi határozatok 2010.01.29.

Az ET állásfoglalása az MRKA 2009

 

1/2010.(I. 29.) sz. MRKA ET ügydöntő határozat

Az Ellenőrző Testület (ET) megvizsgálta és véleményezte - a Magyar Rádió Közalapítvány (MRKA) elnöksége EH 4/2010 (01. 21.) számú határozatával a kuratórium számára megtárgyalásra és elfogadásra javasolt határozatával összefüggésben - az MRKA 2010. évi gazdálkodási - és költségvetési tervét. Ennek során az ET az alábbi - egyhangú - határozatot hozta:

  1. Az MRKA gazdálkodási terve és a költségvetése a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben meghatározott funkcióiból és kötelezettségeiből indul ki, figyelembe véve a 2010. évre vonatkozó gazdasági prognózisokat, továbbá azt, hogy a parlamenti választások eredményétől függően megváltozhat a Közalapítvány elnökségi tagjainak száma.

  2. Az ET egyetértően tudomásul veszi, hogy a fentiekre tekintettel az MRKA 2010. évben nem emeli a költségtérítések összegét sem az elnökség, sem az Ellenőrző Testület, sem a társadalmi kurátorok esetében. Ezzel a döntéssel összefüggésben az ET fontosnak tartja hangsúlyozni azt a tényt, hogy az MRKA gazdálkodásának sajátossága és törvényből fakadó kötöttsége, hogy 2010. évi költségeinek 65,74%-át a bér- és személyi jellegű kifizetések képezik.

  3. Az ET egyetértően tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány a 2010. évben 10.531 ezer forint nyereséggel számol. A tervezett többlet cselekvési teret biztosít arra az esetre, ha a parlamenti választások következtében változna az elnökség létszáma. Egyszersmind az ET érdemesnek tartja, hogy rámutasson arra, hogy a pozitív eredmény megvalósulása esetén az MRKA már két egymást követő évben fog nyereséget elérni, hiszen a 2009. év is pozitív eredményt hozott. A bevételi oldalt illetően az ET megjegyzi, hogy az átvállalással nem érintett üzemben tartási díj valószínűleg meghaladja majd a tervezett 7 620 e Ft-ot, azaz a januári bevétel 12-szeresét (pl. a labdarúgó VB minden bizonnyal több vendéglátóipari befizetést eredményez).

  4. Az ET fontosnak tartja, hogy az MRKA 2010. évi költségvetési terve 5 000 e Ft-ot tartalmaz szakmai programokra. Meg kívánja azonban jegyezni, hogy a 2009. évi költségvetésbe azonos célra beállított 5 000 e Ft nem használta fel az MRKA.

  5. Az ET megnyugvással veszi tudomásul, hogy a Közalapítvány gazdaságilag egyensúlyban van, kötelezettségeinek minden esetben eleget tett, köztartozása nincs.

 

Figyelemmel a fenti megállapításokra, az Ellenőrző Testület a 2010. évi gazdálkodási és költségvetési tervet alkalmasnak találja arra, hogy azt az elnökség a kuratórium elé terjessze, és azt a kuratóriumnak megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.”

 
 

Budapest, 2010. január 29.

 
 

Dr. Bencze Izabella

elnök s.k.

 
 

Laczik Zoltán Nagy Tamás

 
 

tag s.k. tag s.k.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 

Kapcsolódó állomány(ok)
ÁllományÁllomány méret
Download this file (PDF1011rkfinogakfybrhtzppsc.pdf)Ellenőrző Testületi határozatok42 kB