Menu
M1 logo M2 logo Duna logo Duna World logo Kossuth logo Petőfi logo Bartók logo

Bemutatkozás

A Hungária Televízió Közalapítványt a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény hozta létre, elődje az 1992-ben hasonló célokkal alapított Hungária Televízió Alapítvány volt.

A Közalapítvány célja, feladata

A Hungária Televízió Közalapítványt a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (ismertebb nevén: médiatörvény) hozta létre, elődje az 1992-ben hasonló célokkal alapított Hungária Televízió Alapítvány volt (1057/1992. X. 9. Korm. határozat).

A közalapítvány célja a Duna Televízió Zrt. működtetésének biztosításával a közszolgálati műsorszolgáltatás fenntartása, a televízió függetlenségének védelme, műsor sugárzása különösen az ország határain kívül élő magyarság számára. Ez a műsorszolgáltatás elsősorban a magyar és az egyetemes szellemi, kulturális értékek közvetítését, tárgyilagos Magyarország- és magyarságkép kialakítását, a nemzetek és népek közötti kapcsolatok ápolását, illetve a magyar kisebbségek nyelvi és kulturális önazonosságának megőrzését hivatott szolgálni.

 

A Közalapítvány irányító testülete

A Közalapítvány irányító testülete a kuratórium, melynek elnökségét az Országgyűlés választja. Az elnökség tagjainak ötven-ötven százalékát a kormánypárti, illetve az ellenzéki képviselőcsoportok jelölik. Az elnökségi tagok megbízatása négy évre szól (az elnökség legalább havonta egyszer ülésezik).

A kuratórium másik része az úgynevezett társadalmi kurátorokból áll (összesen 23 fő), ők képviselik a kuratóriumban a „civil kontrollt”. A médiatörvényben meghatározott szervezetek – az ORTT- ben (minden év április 1-ig) megrendezett évenkénti sorsolás alapján – egy-egy főt delegálhatnak a kuratóriumba (vonatkozó paragrafusok: 56§-57§). Megbízatásuk egy évre szól.

A teljes kuratórium (az úgynevezett „nagykuratórium”) tehát az elnökségből és a társadalmi kurátorokból áll (legalább negyedévente egyszer ülésezik), feladatkörébe tartozik – többek között – a Duna Televízió Zrt. elnökének megválasztása, az elnöki pályázatban előrevetített célkitűzések megvalósulásának ellenőrzése, a Duna Televízió Zrt. gazdálkodásának és közszolgálatiságának felügyelete.

A törvény világos munkamegosztást és egyértelmű döntési kompetenciákat ír elő mind az elnökség, mind a teljes kuratórium számára.

 

A Közalapítvány ellenőrző szerve

Az Ellenőrző Testület feladata - nevéből is adódóan - a kuratórium tevékenységének ellenőrzése. Az Ellenőrző Testületnek egy elnöke (az Országgyűlés ellenzéki képviselőcsoportjai jelölik ki) és két tagja (egyik tagját az Országgyűlés ellenzéki, másik tagját a kormánypárti képviselőcsoportok jelölik ki) van.

Az Ellenőrző Testület a kuratóriumtól tájékoztatást kérhet, az iratokba betekinthet, ugyanakkor a kuratóriumra kötelező döntést nem hozhat.

A kuratórium jogellenes döntései, illetve a közalapítvány gazdálkodásával kapcsolatos hiányosságok és az alapítványi célok megvalósítását sértő vagy veszélyeztető döntések esetében értesíti az  Országgyűlés elnökét, illetve az Állami Számvevőszéket.